Vaststelling compensatie inkomstenderving corona 2020

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Met dit bericht willen wij u nader informeren over het proces voor de komende weken om de compensatie inkomstenderving bij gemeenten door corona in 2020 vast te stellen. Hieronder vindt u een nadere toelichting op wat wordt vergoed en hoe het proces is ingericht.