Geen sociale bijstand voor EU-burgers in VK na Brexit

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De toekenning van sociale bijstand mag worden geweigerd aan een economisch niet-actieve EU-burger die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt en die op grond van het nationale recht in het gastland verblijft. Het verzoek om toekenning van sociale bijstand mag in die omstandigheden slechts...