Geluid bij planontwikkeling: houd rekening met de feitelijke situatie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze uitspraak vat de Afdeling in heldere bewoordingen samen op welke wijze de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan voor het aspect geluid moet beoordelen in hoeverre sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Dit vraagt een goed onderbouwd geluidonderzoek, waarin de...