Klimaatverdrag heeft geen rechtstreekse werking in zaak over bomenkap

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In 1994 is het Raamverdrag Klimaatverandering (UNFCCC) in werking getreden. Dit verdrag is geratificeerd door Nederland. Het doel van het verdrag is de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren. Nu het verdrag zelf geen bindende doelstellingen voor de verlaging van de uitstoot ...