Beroep instellen / intrekken per mail: Hoge Raad coulant

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Je kunt rechtsmiddelen als hoger beroep of cassatie instellen (of juist weer intrekken) per e-mail. Er moet dan een ondertekende volmacht worden gestuurd naar de griffie van de rechtbank of het gerechtshof. Die maakt een akte op van het instellen of de intrekking. Maar wat als dat niet helemaal...