Benoeming burgemeester Vlaardingen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De heer drs. B. (Bert) Wijbenga-van Nieuwenhuizen wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Vlaardingen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 9 september 2021.