Instemmingsrecht Ondernemingsraad: wat te doen bij weigering?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op grond van artikel 27 WOR. Maar wat nu als de ondernemingsraad weigert om in te stemmen met een besluit? Is dat wel redelijk of weegt het belang...