Mag de verzekeraar kwaliteitseisen stellen aan de contra-expert?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het belang van verzekerden om een eigen expert in te kunnen schakelen is groot. Daarmee is in strijd dat verzekeraars categorische kwaliteitseisen aan dergelijke contra-experts zouden mogen stellen. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad concludeert in casu dat uit de wet volgt dat de kosten van een ...