De HR Podcast – Afl. 46: Diversiteit en inclusie verbeteren door meten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Diversiteit en inclusie krijgen in het maatschappelijk debat steeds meer aandacht. Organisaties vinden het belangrijker om ethisch en maatschappelijk bewust te handelen. Er komt ook steeds meer onderzoek beschikbaar dat de voordelen voor organisaties laat zien van diversiteit en inclusie. Er is dus winst te behalen met een meer divers medewerkersbestand met mensen die zich onderling verbonden voelen. Maar hoe breng je dat dan in de praktijk...