Benoeming burgemeester Kampen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De heer S. (Sander) de Rouwe wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Kampen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 oktober 2021.