Kritisch rapport motivering vreemdelingenzaken in hoger beroep

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op grond van artikel 91, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000 kan de Afdeling bestuursrechtspraak volstaan met het oordeel dat een hoger beroep ongegrond is; zij is niet verplicht dit nader te motiveren. Deze mogelijkheid is in de wet opgenomen om te voorkomen dat door de hoeveelheid vreemdelingenzaken de werklast te groot zou worden wordt en de duur van de procedures te lang. Maar uitspraken met een verkorte motivering werden door de rechtspraktijk, in het bijzonder rechtshulpverleners, vaak als onbevredigend ervaren. Om daaraan tegemoet te komen, startte de Afdeling begin 2020 met een nieuwe werkwijze van motiveren in vreemdelingenzaken....