Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V) sluit per 1 oktober 2021

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De RVV-V, die op 1 juli 2021 werd opengesteld voor nieuwe aanvragen, is bedoeld om verduurzaming van huurwoningen te stimuleren. De regeling biedt verhuurders fiscaal voordeel (via een vermindering van de verhuurderheffing) als zij investeren in woningverduurzaming. De sluiting per 1 oktober is nodig om te voorkomen dat het budget van € 150 miljoen wordt overschreden. Als het budget dan nog niet is uitgeput, wordt de regeling per 1 januari 2022 weer opengesteld.