De toepassing van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) in de praktijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In 1999 werd artikel 13b Opiumwet – ook wel de Wet Damocles genoemd – ingevoerd met als doel burgemeesters te voorzien in de mogelijkheid om op te treden tegen drugshandel. Het bevoegd gezag kan op basis van dit artikel een maatregel opleggen ten aanzien van woningen, publiek toegankelijke lokalen ...