Oneerlijk rentebeding: dan ook geen aanspraak op wettelijke rente

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een professionele verhuurder vorderde achterstallige huurpenningen, vermeerderd met een contractuele rente van 2% per maand (zoals opgenomen in de algemene voorwaarden) - en subsidiair de wettelijke rente. Ten aanzien van de contractuele rente toetst de rechter ambtshalve of er sprake is van een...