Planologisch juridisch medewerker bij de Gemeente Barneveld

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Je gaat, in een team van 15 planologen, ruimtelijke plannen opstellen en procedureel begeleiden. Denk hierbij aan bestemmingsplannen (en te zijner tijd: het omgevingsplan) en afwijkingsprocedures, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Je behandelt vooronderzoeken om af te wijken van het...