Vergunningverlener WABO bij de Gemeente Papendrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Als vergunningverlener WABO ben je van begin tot eind verantwoordelijk voor de binnenkomende aanvraag voor een omgevingsvergunning. Door de inwerkingtreding van de omgevingswet en wet kwaliteitsborging zal jouw rol steeds meer verschuiven van een toetsende, naar een adviserende rol. Je zal dus...