Sms- en WhatsApp-berichten zijn documenten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Eiseres stelt dat het ministerie van VWS verplicht was om de aanwezige SMS- en WhatsApp-berichten die onder de reikwijdte van haar Wob-verzoek vielen, veilig te stellen. De Raad van State oordeelde hier anders over. Het beroep dat eiseres vervolgens instelde, acht de rechtbank gegrond. Het...