De <i>acte clair</i> in het EU-recht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De kans om in het EU-recht een acte clair tegen te komen is ongeveer even groot als de kans op een eenhoorn, aldus advocaat-generaal Wahl van het Hof van Justitie in 2015. Die doet zich namelijk slechts voor als over de juiste interpretatie van het EU-recht geen redelijke twijfel kan bestaan, noch ...