De arts/bestuurder in het medisch tuchtrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Per 1 april 2019 is de reikwijdte van het medisch tuchtrecht verruimd. In hoeverre heeft dit consequenties (gehad) voor artsen die tevens bestuurder in de zorg zijn?