Geen algemeen recht op thuiswerken, maar stopzetten thuiswerken kan onredelijk zijn

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Er bestaat geen algemeen recht op thuiswerken, zo oordeelde de rechtbank Gelderland medio 2020. Dit uitgangspunt behoeft inmiddels wat nuancering. Zo is er wetgeving in parlementaire behandeling op basis waarvan thuiswerken alleen kan worden geweigerd bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Daarnaast...