Meer financiële ruimte voor gemeenten en provincies

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Zo stelt het kabinet voor 2022 1,3 miljard euro extra beschikbaar voor de jeugdzorg. Ook hebben gemeenten en provincies komend jaar meer te besteden doordat de uitgaven van het Rijk stijgen. Dit alles staat in de vandaag gepubliceerd septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.