Opvragen gezondheidsgegevens door zorgverzekeraar: wanneer mag dat?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Zorgverzekeraar Menzis had bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders persoonsgegevens opgevraagd, waaronder gezondheidsgegevens van haar verzekerden aan wie de aanbieder zorg verleende, evenals persoonsgegevens van zorgverleners en indicatiestellers. Bij het verzoek liet de verzekeraar weten dat...