TK Voorstel van wet tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur ivm informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!