Uitleg van schadebegrippen in de overnamepraktijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Tijdens het onderhandelingstraject over een aandelentransactie zal vroeg of laat de vraag opkomen voor welke schade
de verkoper bij een inbreuk op de in de share purchase agreement (SPA) afgegeven garanties en vrijwaringen aansprakelijk is. Indien partijen een
schadevergoedingsregeling...