Wanneer is sprake van zorg via eigen sociaal netwerk?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze zaak heeft een college van B&W een maatwerkvoorziening individuele begeleiding verstrekt aan een cliënt in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Het betreffende pgb was gebaseerd op het tarief dat de gemeente voor zorgverlening via een eigen sociaal netwerk hanteert; een lager...