NOvA en grote kantoren zien geen heil in ‘financiële tegenprestatie’ voor sociale advocatuur

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een opvallende passage in de nieuwe begroting van Justitie en Veiligheid, onder het kopje sociale advocatuur: ‘Het kabinet zet in op een grotere (financiële) tegenprestatie van commerciële advocatenkantoren.’ Dat zien zowel de NOvA als enkele grote kantoren niet zitten. ‘De toegang tot het recht is een kerntaak van de overheid.’

De Rijksbegroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid werd zoals gebruikelijk afgelopen Prinsjesdag gepubliceerd. Het kabinet steekt extra geld in de sociale advocatuur: 154 miljoen euro in 2022, om dit bedrag daarna echter af te bouwen tot 64 miljoen euro extra in 2025. Meer geld zou in de ogen van het kabinet vanuit de commerciële advocatuur moeten komen.         

...