Geen inzage voor nabestaanden in incident analyserapporten zorgaanbieder

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ter beoordeling lag een verzoek op grond van artikel 843a Rv van een vader die inzage wilde in enkele incident analyses (PRISMA-rapporten) van een zorgaanbieder. Diens zoon maakte in een instelling voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg een eind aan zijn leven, waarnaar de instelling...