De ontwikkelingen op het gebied van fiscale mediation

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Nog steeds is van een wettelijke verankering van mediation in fiscale geschillen geen sprake, al is een wettelijke regeling
dichterbij dan ooit.
In dit artikel passeren de ontwikkelingen in
het wetgevingsproces de revue en is er aandacht voor de mogelijkheden om de inzet van fiscale...