Twee Promovendi Pensioenrecht bij de Radboud Universiteit te Nijmegen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Als promovendus verricht u onderzoek naar de gevolgen van de herziening van het pensioenstelsel voor de verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfondsen. Het onderzoeksproject valt uiteen in twee delen (één per promovendus):
- Een onderzoek dat in kaart brengt welke ruimte het mededingingsrecht ...