Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker: ontwikkelingen in de feitenrechtspraak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Aan het front van de risicoaansprakelijkheid voor
schadeveroorzakende personen en zaken (afd. 6.3.2 BW) is niet alleen van belang óf de desbetreffende
aansprakelijkheid in de gegeven omstandigheden intreedt,
maar evengoed op wíe die aansprakelijkheid
dan rust. Met betrekking tot de ‘wie-vraag’...