Digitaal versturen van aanmaning via Berichtenbox MijnOverheid is toegestaan

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De wet voorziet in het digitaal verzenden van post, mits de belastingplichtige hiervoor toestemming geeft. De gemeente in kwestie heeft de aanslag gemeentelijke belastingen dan ook rechtsgeldig bekendgemaakt, door deze naar de mailbox van belanghebbende te sturen. Ook de aanmaning mag dan digitaal ...