Ne bis in idem in het civiele procesrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam is bevestigd dat het ne bis in idem-beginsel – hoewel niet uitdrukkelijk als zodanig in de wet verankerd – een rol kan spelen in het civiele procesrecht.

In deze zaak bestond tussen de procespartijen een huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfsruimte, die volgens de stellingen van de huurder eind oktober 2020 is geëindigd. Op 22 februari 2020 heeft de huurder een verzoekschrift tot verlenging van de ontruimingstermijn ex artikel 7:230a BW ingediend, waarin zij verzocht om primair niet-ontvankelijkverklaring en subsidiair de ontruimingstermijn te verlengen tot 30 oktober 2021.

Het komt geregeld voor dat de huurder in dit soort procedures zelf om een niet-ontvankelijkverklaring verzoekt. Op die manier zal de kantonrech...