Schade wegens inbreuk op mededingingsrecht kan op dochteronderneming worden verhaald

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Slachtoffers van een inbreuk op het mededingingsrecht van de Unie die door een
moedermaatschappij is begaan, kunnen de daardoor geleden schade verhalen op
haar dochteronderneming. Zij moeten daartoe aantonen dat de twee vennootschappen ten tijde van de inbreuk een
economische eenheid vormden.