Aanbiedingsbrief 2e nota van wijziging Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer - mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Economische Zaken en Klimaat - een nota van wijziging bij de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.