Verruiming verzettermijn uitkoopprocedure bij buitenlandse uitgekochte aandeelhouders

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

(i) Voor gedaagden die bij aanvang van de verzettermijn buiten Nederland wonen of verblijven, maar van wie op dat moment de woonplaats of het werkelijk verblijf niet bekend is, geldt (ook) de in art. 143 lid 2 Rv genoemde verzettermijn van acht weken.
(ii) De rechtsverhouding tussen de uitkoper ...