Bestuursrechters: rechtsbescherming zou zwaarder moeten wegen dan rechtseenheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht (een intern overlegorgaan van bestuursrechters) schrijft in een rapport dat lagere rechters niet per definitie de oren zouden moeten laten hangen naar uitspraken van rechters in hoger beroep. Bestuursrechters worstelen blijkbaar regelmatig met strenge...