De (on)houdbaarheid van de transitievergoeding in crisistijd

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De wetgever heeft crisissituaties niet meegewogen
bij het codificeren van de transitievergoeding. Dat neemt
echter niet weg dat in het gestandaardiseerde stelsel van de
Wwz al op meerdere manieren rekening is gehouden met
werkgevers in financieel zwaar weer en dat verder maatwerk daarom thans...