Gezamenlijke verklaring van de advocaten Knoops, namens hun cliënt de heer Poch, en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister F.B.J. (Ferd) Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, namens de Staat der Nederlanden, en  de heer J.A. (Julio) Poch hebben een overeenkomst gesloten over een tegemoetkoming van de door de heer Poch geleden en nog te lijden schade op humanitaire gronden.