Verplichting om bij einde van de verzekering polis(aanhangsel) te verstrekken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze uitspraak vormt een bevestiging van een uitspraak van hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2017:2075). Verzekeraars moeten er op bedacht zijn dat zij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die een verzekeringnemer lijdt, als zij nalaten een polis(aanhangsel) te verzenden bij het einde van de ...