Een concessie is geen gedoogplicht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Daartoe aangewezen overheidspartijen kunnen gebruik maken van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Andere partijen kunnen dat ook, mits zij over een concessie beschikken. Met een concessie ontstaat een gedoogplicht echter niet automatisch: dat een gedoogplicht kán worden opgelegd, betekent nog niet...