Geen toetsing van juridische kwalificatie die in andere EU-lidstaat aan strafbaar feit is gegeven

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een autoriteit van een EU-lidstaat mag de tenuitvoerlegging van een in een andere lidstaat opgelegde geldboete niet weigeren wanneer die autoriteit van mening is dat het strafbare feit onjuist is gekwalificeerd door de autoriteiten van die andere lidstaat. De tenuitvoerleggingsautoriteit is...