Oorsprong en bewijs van motorvoertuigen bij uitvoer

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Wilt u als exporteur van een motorvoertuig een preferentieel oorsprongsbewijs aanvragen of afgeven, bijvoorbeeld het 'Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1' of een factuurverklaring? Dan moet u onderliggend, administratief bewijs hebben voor alle aspecten die in dat geval voor de preferentiële oorsprong relevant zijn. Voor dit bewijs geldt een bewaarplicht.