Schending privacy door een waarnemend huisarts?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bij een klachtenprocedure heeft klaagster een machtigingsformulier ondertekend, waarmee zij toestemming gaf om de klachtencommissie én een waarnemend arts haar dossier over een bepaalde periode in te (laten) zien. In de onderhavige tuchtprocedure wordt de waarnemend huisarts verweten dat hij het...