Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wijziging Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister De Jonge (VWS) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).