Concept-besluit stroomlijning keten voor derdenbeslag

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het kabinet acht het noodzakelijk dat de gegevensuitwisseling wordt verbeterd tussen partijen die beslag mogen leggen op periodiek inkomen of bevoegd zijn tot verrekening bij deze inkomsten. Deze AMvB geeft een grondslag voor de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen betrokken partijen.