Ingrijpende besluiten bij de bv: hebben aandeelhouders goedkeuringsrecht?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Anders dan het geval is bij de naamloze vennootschap, komt aan aandeelhouders van een besloten vennootschap geen goedkeuringsrecht toe bij ingrijpende besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap. Daarbij stelt het hof in casu voorop dat...