De geschiedenis van de curator

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Om de
positie van de hedendaagse faillissementscurator te
kunnen duiden, is het interessant deze te plaatsen in
historisch perspectief. Wanneer ontstond de functie
van de curator en hoe heeft die zich in de loop der
tijd ontwikkeld?