Nieuwe verscherpte wetgeving klokkenluiders op komst

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Veel fraude en misstanden binnen een bedrijf worden aangekaart door klokkenluiders. Dit wordt door de werkgever niet altijd ter harte genomen en kan resulteren in represailles voor de werknemer. In Nederland zijn grote werkgevers daarom wettelijk verplicht een klokkenluidersregeling te hebben. Eind dit jaar zal deze verplichting aangescherpt worden. Een goed moment dus om stil te staan bij de in uw bedrijf geldende klokkenluidersregeling.8 november 2021Topic: