TK overlegging ontwerp van een koninklijk besluit in verband met de voorgezette inwerkingtreding van art. 126jj S Strafvordering

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!