In hoeverre kan een oproepdienst met permanente bereikbaarheid als 'arbeidstijd' worden aangemerkt?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het Hof van Justitie verduidelijkt de reikwijdte van het begrip "arbeidstijd" voor een periode van oproepdienst waarin de werknemer permanent bereikbaar moet zijn.